آشنايي با آثار تاريخي قزوين

آثار تاريخي قزوين,استان قزوين,تاريخ و جغرافياي قزوين,تحقيق,تحقيق تاريخ,دانلود تحقيق,شهر قزوين,مسجد كبير
دانلود آشنايي با آثار تاريخي قزوين

دانلود فایل

آشنايي با آثار تاريخي قزوينمقدمه : سپاس پروردگار را كه انسان
را از خاك بي جان آفريد و به او نطق و بيان عطا فرمود – به انسان نوشتن
آموخت تا او بتواند ميوه بستان انديشه هاي خود را به كام مشتاقانش بچپشاند و
نغمه هاي جانبخش وجود را به گوش ايندگان برساند .سرزمين قزوين با
پيشينه اي در عرصه هاي علم ، فرهنگ ، انديشه و داراي قدمتي ديرينه است و
نشانه هاي تمدن 9000 سال پيش از ميلاد درادر خود نهان دارد كه با پيدايش
اسلام در ايران موقعيت و اهميت  بسزادي يافت و مهد پرورش علوم اسلامي از
جمله حديث ، تغيير فلسفه ، عرفان ، كلام فقه ، نجوم و ادب قرار گرفت و تا
عصر حاضر اين روند ادامه يافت .ظهور چهره هاي نامداري همچون ميرزا حسين
خان سهپسالار قزويني «صدراعظم» يسد اشراف الدين حسيني قزيويني « نسيم شمال
» عارف قزويني ، علي اكبر دهمزا ، علامه محمد قزويني . حجت الاسلام سيد
علي اكبر ابوترايي ، شهيدان محمد علي رجايي و عباس بابايي و .. در اين خطه
به چشم مي‌خورد كه از تاريخ و فرهنگ ايران اسلامي حكايت مي‌كند . يورش
بي امان تمدن بي پروا غروبوزرق و برق ظاهر فريب ابزار و وسايل و تكنولوژي
جديد ، موجب جلب توجه اذهان و افكار كساني خواهد شد كه بيشتر به گذراندن
زندگي مشغولند و كمتر به حقيقت آن مي‌انديشند در پي اين هياهو و جنجال
تبليغاتي ، فرهنگ بي ريشه و دنيا گرامي غربي به شيوه هاي نوين و جذابيتي
كاذب جاي فرهنگ مذهبي ملي مردم را مي‌گيرد كه از پيشينه درخشان و هدفدار
پدران خويش آگاهي مي‌داشتند . شايد با درايت و شكيبايي هنرمندان اين هياهوي
بي معنا را به هيچ مي‌انگاشتند و صراحت حيات را مي‌پيمودند و پرچم پر
افتخار پدرشان را دست به دست تا بي نهايت زندگي ، دليل راهشان مي‌كردند –
بي شك اثر ملتي بدانند كه اجدادشان طالايه دار فرهنگ انساني و پيش قرلولان
تمدني سالم و صالح بودند – با نازدنگي و بالندگي ديگري به زندگي و دنيا
مي‌نگريستند و البته كه خفتگان ظلمت شب رهروان طليعه را صواب را نمي يابند .
نسل جديد ، نسلي كه نتواند فرزندان كيستند و خود را و فرهنگ خود را
نشناسند بي گمان به ورطة گرامي فرهنگي نزديتكرند – ما بر سر‌ان نيستيم كه
تعجب جاهلي آباء و اجدادي را نده كنيم كه هرگز چنين مباد بلكه منادب آينم
كه وظيفة همة كساني كه آيندة فرجام و تمدن بيگانه را مي‌دانند و مي‌شناسند
يك دل و صادقانه از هر آنچه هدايتي نبايد – رسالتي بر دوش دارند و هم امروز
ها جلو اين شبيخون بي هويتي و واماندگي را گرفت كه فردا دير است .قال رسوالله … قزوين با ء‌ من ابواب الحبه .محودة
جغرافيايي قزوين پنه ايست طويل كه فاصلة بين 57/36 درجة سانتي گراد تا
38/35 درجة سانتي گراد عرض شمالي و 01/51 درجة سانتي گراد تا 18/48 درجة
سانتي گراد طول شرقي گسترده شده و ارتفاع آن از سطح دريا 1298 متر است و با
توجه به موقعيت ويژة جغرافيايي در مركز يكي از مهمترين گروههاي ارتباطي
شبكه راههاي اصلي ايران و از جمله جادة ابريشم بوده و فراز و نشيب تلخ و
شيرين را پشت سر نهاده است . شمال ان را سلسله جبال سر به فلك كشيدة البرز
از شمال شرقي به طرف جنوب غربي در بر گرغفته متعلق به دوران سوم زمين شناسي
و در دل خود معادني ديقيمتي را نهان داشته است و نواحي اساطيري الموت و
رودبار در آنجا واقع هستند قلعة قديمي آتش نشان «درخك» با 2770 متر و « تخت
سليمان با بلندي » با بلندي 4400 متر سر به آسمان مي‌سايند و با عبور از
گردنه هاي « سلمبار » و « آلو چشمه » مي‌توان به شهرهاي تن كابن ، لنگرود و
رشت سر ازير شد – و با به هم پيوستن رودهاي «طالقان» و «الموت » و «
شاهرود» و « يفسد رود » در لابلاي فراز و نشيب البرز غربي مي‌خزد و آباداني
به ارمغان مي‌آيد كه با احداث كانالهايي آب آن به طرف دشت وسيع قزوين
هدايت مي‌شود . قزوين در دامنة جغرافيايي رشته كوه البرز دشت پهناور و
حاصلخيز به وسعت 443 هزار هكتار دارد كه باختر ، رشته كوههاي شمالي –
جغرافيايي «چرگر» آن را از زنگان «خمسه» جدا مي‌كند و در جنوب چند رشته كوه
موازي به نام «رامند» و از غرب به كوههاي «خرقان» و در دز گزين همدان
اتصال مي‌يابد و از جانب خاور بي هيچ مانعي به «ساوه» و «ساوجبلاغ»
مي‌پيسوندد كه جزئي از دشتهاي قزوين بوده است – روهاي « خر رود » يا «رود
شور » و «ابهر رود» و « حاجي عرب» و ديگر رودهاي فصلي بخش ديگري از دشتها
را آبياري مي‌كند – با «مه » يا «سرد» متناوباً در يال مي‌وزد و در تابستان
خنكي هوا را به همراه دارد و باد « راز » يا «گرم» كه از طرف جنوب غربي
مي‌وزد و تبخير هوا رادر پي دارد و باد «كهك» يا «قاقازان» نيز موسمي و
داراس خصوصيات هواي گرم است . در منطقة قزوين صدها تپة باستاني شناسايي شده
كه هر يك برگ ظريفي از تاريخ و تمدن ميهن اسلامي ما را در سينه جاي داده
اند و تنها حفاري تپه « سگزآباد» نشان گرد تمدن 9000 سال يكجاننشيني در اين
دشت حاصلخيز است .قزبوين را در نوشته هاي قديم اروپاي شهر باستاني «
ارساس» يا « ارساسيا » و در تواريخ يونان همان شهر قديمي « راژيا» در زمان
اشكانيان به نام مؤسس آن «اردپا» خانده اند ساسانيان آنم را « كوشين »
ناميدده اند يعني سرزميني كه نبايد از آن غافل شد برخي هم آن را «مستوين»
يا شهري كه مردمي پر صلابت استوار دارد و بعضي از مورخين هم معرب كاسپين
گفته اند كه دليل آنكه قوم «كاسيت» از مجاور درياي مازندران به طرف اين دشت
مهاجرت كرده و با اقوام بومي اختلاط نموده اند و گروهي هم به مركز ايران
رفته اند و درياي خزر نيز به همين دليل به « بحرالقزوين» يا « درياي قزوين »
اشتهار دارد .منطقة قزوين به دليل موقعيت ممتاز جغرافيايي كشاورزي و
مواصلاتي هميشه تاريخ مد نظر بوده است چنانچه در زمان اقتدار حكومت «مادها»
يكي از نقاط ويژه حكومتي در ارتباط با پايتخت «هكمتانه» بوده . راههاي مهم
ارتباطي از آن مي‌گذشته و از نظر اقتصادي و نظامي نقش مؤثري داشته است .
از نوشته هاي آشوري بر مي‌آيد . د| مهد و استراتاژيك «ساگ بيتو» ويران
مي‌شود – اما هنگام بازگشت مادهاي در منطقة كوهستاني قزوين همدان راه را بر
آشوري مي‌بندند و بزري خونين به راه مي‌اندازند .پس از وي «سارگون» به
بخشهاي وسيعي از قزوين لشكر كشي مي‌كنند تا بلكه در «دژمهد» «اندار پارتن
آنو » را در شرق «سپردا» نزديك ناحية كنوني قزوين از ميان بردارد .

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق دانلود تحقيق شهر قزوين استان قزوين تحقيق تاريخ آثار تاريخي قزوين مسجد كبير تاريخ و جغرافياي قزوين

 • تحقيق حقوق تجارت

  احکام تجارت در اسلام,احکام حقوقی تجارت,احکام قانونی تجارت,انواع حقوق تجارت,تحقيق حقوق تجارت,تحقیق رشته حقوق,تعريف حقوق تجارت,حقوق تجارت خارجي,حقوق تجارت داخلي,دانلود تحقیق,قانون تجارت در اسلام,کار تحقیقی حقوق,منابع حقوق تجارت دانلود تحقيق حقوق تجارت دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد حقوق تجارت،در…

 • دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت

  خرید گزارش کارورزی درباره رشته شیمی,دانلود,دانلود رایگان پروژه های کارآموزی رشته شیمی,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کارورزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت,کارآموزی شیمی,کارورزی,گزارش کارآموزی کاخانجات شیمی,گزارش کارآموزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت دانلود دانلود گزارش کارآموزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت دانلود فایل دانلود گزارش…

 • پرسشنامه سنجش میزان افسردگی

  آزمون سنجش میزان افسردگی,پرسشنامه استاندارد سنجش میزان افسردگی,پرسشنامه رایگان سنجش میزان افسردگی,پرسشنامه سنجش میزان افسردگی,تست سنجش میزان افسردگیر,دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی,سنجش میزان افسردگی دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی دانلود فایل دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی،در قالب pdf و در…

 • پاورپوینت معماری روستای ثدین1

  پروژه رایگ,پروژه معماری روستا,پروژه معماری روستا 1,پروژه معماری روستا 2,پروژه معماری روستای,دانلود پروژه معماری روستا,دانلود رایگان پروژه معماری روستا,دانلود معماری روستا,معماری روستا,معماری روستا کندوان,معماری روستای ورکانه,معماری روستایی دانلود پاورپوینت معماری روستای ثدین1 دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع معماری روستای…

 • پاورپوینت روش های تولید 1

  روشهای تولید,ماشین ابزار,ماشین سنگ زنی پاورپوینت روش های تولید 1 رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع روش های تولید 1،در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:کلیاتابزارشناسیفلزتراشی (اره کاری-سوراخکاری-تراشکاری-فرز کاری-خان کشی-صفحه تراشی-سنگ زنی)  روش هاي توليد با ماشين‌هاي…

 • تحقیق کاربرد GPS در مهندسی برق قدرت

  GPS در برق قدرت,تحقیق کاربرد GPS در برق قدرت,دانلود مقاله کاربرد GPS در مهندسی برق قدرت,کاربرد GPS در برق قدرت,مقاله GPS,مقاله کاربرد GPS در برق قدرت,مقاله مهندسی برق قدرت دانلود تحقیق کاربرد GPS در مهندسی برق قدرت دانلود فایل دانلود…

 • تقطیر در خلاء

  اسلاید,پاورپوینت,تقطیر,خلاء دانلود تقطیر در خلاء دانلود فایل تقطیر در خلاء در قالب پاورپوینت و در 19 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: تقطیر خلاء پاورپوینت اسلاید

 • مجموعه سوالات تخصصی بانک ها و سازمان های دولتی

  آزمون استخدامی,آزمون استخدامی بانک ملت,استخدام,استخدام بانک ملت,دانلود رایگان,دانلود سوالات استخدام بانک ملت,دانلود نمونه سوالات آزمون,رایگان آزمون استخدامی,سوالات استخدام بانک ملت,سوالات استخدامی بانک ملت,نمونه سوالات آزمون استخد دانلود مجموعه سوالات تخصصی بانک ها و سازمان های دولتی دانلود فایل دانلود مجموعه…

 • مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت

  برنامه نويسي,تحقيق,دات نت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت,مفاهيم دات نت,مهندسي كامپيوتر دانلود مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت دانلود فایل دات نت محيطی جديد بمنظور طراحی، پياده سازی  و اجرای برنامه های کامپيوتری را در اختيار…

 • پاورپوینت شواهد حسابرسی

  اهمیت حسابرسی,پاورپوینت شواهد حسابرسی,پایان نامه شواهد حسابرسی,پروژه شواهد حسابرسی,تحقیق شواهد حسابرسی,شواهد حسابرسی,شواهد حسابرسی pdf,شواهد حسابرسی اقلام خاص,شواهد حسابرسی چیست,مفهوم ریسک حسابرس,مقاله شواهد حسابرسی دانلود پاورپوینت شواهد حسابرسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع شواهد حسابرسی،در قالب ppt و در 27…