تحقيق سند و اقسام آن

اصطلاح سند ثبتي,انواع سند,تعاريف سند رسمي و عادي,تعريف و مفهوم سند,سند,سند رسمي,سند عادي,قدرت اجرايي سند رسمي
دانلود تحقيق سند و اقسام آن

دانلود فایل

فهرستفصل اول: سند و اقسام آن    مبحث اول: تعريف سند    مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي    بند اول: سند عادي و تعريف آن    بند دوم: سند رسمي و تعريف آن    بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است    بند چهارم: انواع سند رسمي     الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت    ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي    بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي    بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء    فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:    مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود    بند اول: اسناد معلق و منجز    بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر    بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له    بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد    مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه    بند اول: دفتر اسناد رسمي    بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت    بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه    مبحث سوم: صدور اجرائيه    بند اول: تعريف اجرائيه    بند دوم: انواع اجرائيه    بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه    بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه    فصل سوم: شروع عمليات اجرائي    مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي    مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي    بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور    بند دوم: ابلاغ اجرائيه    بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران    فصل چهارم: ترتيب اجراء:    مبحث اول: اسناد بدون وثيقه    بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه    بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه    بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول    بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول    بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له    بند ششم: وجه الااتزام    بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار    بند هشتم: بازداشت اموال متعهد    الف: بازداشت اموال منقول    مرحله اول: تقاضاي متعهدله    مرحله دوم: ارزيابي    مرحلة سوم: تعيين حافظ    ب: بازداشت اموال غير منقول    بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث     بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده    بند يازدهم – مستثنيات دين    بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد    مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه    بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه    الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول    ب: اسناد مربوط به اموال منقول    بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار    بند سوم: زمان حراج و ختم آن    بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي    بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول    بند ششم: تخليه    بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي    بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه    مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي    مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي    فصل پنجم: شكايت اجرائي    مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند    مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل    مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل    فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي    مبحث اول: معاني توقيف    مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي    مبحث اول: تعريف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است. و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.الف: سند عادي:1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
سند انواع سند تعريف و مفهوم سند سند عادي سند رسمي تعاريف سند رسمي و عادي اصطلاح سند ثبتي قدرت اجرايي سند رسمي

 • طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر

  تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر,روش متالورژی پودر,روش متالوژی پودر,طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر,طرح کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر,کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر دانلود طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی…

 • تحقیق تاريخچه ساختمان هاي بلند

  تاریخچه ساختمان هاي بلند,تحقیق ساختمان هاي بلند,ساختمان هاي بلند,ساختمان هاي بلند ایران,ساختمان هاي بلند تهران,ساختمان هاي بلند جهان,ساختمان هاي بلند در تهران,ساختمان هاي بلند گلابچی,ساختمان هاي بلند مرتبه,ساختمان هاي بلندتبریز تحقیق تاريخچه ساختمان هاي بلند رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان رفسنجان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان رفسنجان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رفسنجان,لایه GIS کاربری ارا,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان رفسنجان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان رفسنجان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • پاورپوینت امام حسین (ع)

  آشنایی با امام حسین,امام حسین,امام حسین عکس,امام حسین کربلا,امام حسین و ایران,امام حسین ویکی,امام حسین یزد,پاورپوینت امام حسین,پایان نامه امام حسین,تحقیق امام حسین,زندگینامه امام حسین,قیام امام حسین,مقاله امام حسین,موانع ولیعهدی یزید پاورپوینت امام حسین (ع) رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • طرح توجیهی توليد فطعات بتنی سبك پيش قطعات ساخته

  امکان سنجی توليد بتنی س,دانلود طرح توجیهی توليد بتنی سبك پيش قطعات ساخته,طرح توجیهی توليد بتنی سبك پيش قطعات ساخته,طرح کارآفرینی توليد بتنی سبك پيش قطعات ساخته,طرح کسب و کار توليد بتنی سبك پيش قطعات ساخته,کارآفرینی توليد بتنی سبك پيش…

 • تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت

  پيدايش شهرداري ها,تاريخچه شهرداري ها,تاریخچه شهرداری,تاریخچه شهرداری تهران,تاریخچه شهرداری در ایران,تحقیق تاریخچه شهرداری,تحقیق شهرداری,قانون شهرداري,مقاله تاریخچه شهرداری,مقاله شهرداری,منابع درآمد شهرداري ها,وظايف شهرداري دانلود تحقيق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد تاريخچه پيدايش شهرداري ها و…

 • پلان اجرايي لوله كشي گاز يك ساختمان 4 طبقه

  پلان اجرايي لوله كشي گاز يك ساختمان 4 طبقه دانلود پلان اجرايي لوله كشي گاز يك ساختمان 4 طبقه دانلود فایل پلان اجرايي لوله كشي گاز يك ساختمان 4 طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • پاورپوینت طرح ملي ارتقاء بهره‌وري نیروی کار

  ارتقا,اسلاید,بهره وري,پاورپوینت,طرح,کار,ملي,نیروی دانلود پاورپوینت طرح ملي ارتقاء بهره‌وري نیروی کار دانلود فایل پاورپوینت طرح ملي ارتقاء بهره‌وري نیروی کار در قالب پاورپوینت و در 62 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت طرح ملي…

 • تأثير مسلح‌كردن با ميله‌هاي فولادي كوتاه استخواني شكل (BSS) در بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتن

  بتن,بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتن,تحقیق بتن,تحقیق بهبود ويژگي‌هاي مكانيكي بتن,تحقیق خواص بتن,تحقیق مسلح‌ كردن بتن,تحقیق ویژگی مکانیکی بتن,خواص بتن,دانلود تحقیق بتن,دانلود تحقیق خواص بت,مسلح‌ كردن بتن,مسلح کردن بتن با ميله‌هاي فولادي,ویژگی مکانیکی بتن دانلود تأثير مسلح‌كردن با ميله‌هاي فولادي كوتاه استخواني…

 • گزارش كارآموزي كارخانه شيشه و گاز

  خرید گزارش کارآموزی کارخانه شیشه,خرید گزارش کارورزی,دانلود کارآموزی سرامیک,دانلود گزارش کارآموزی شیشه و گاز,دانلود گزارش کارکارخانه شیشه,کارآموزی در کارخانه شیشه و گاز,کارورزی رشته سرامیک,گزارش كارآموزی كارخانه شيشه,گزارش کارآموزی شیشه و گاز دانلود گزارش كارآموزي كارخانه شيشه و گاز دانلود فایل…