تحقيق قيام 15 خرداد و تبعيد امام خميني ( ره ) و تاثير در رفتار سياسي گروههاي سياسي، شاه و نخبگان

تاثير سياسي,تاريخ,تبعيد امام خميني,تحقيق تاريخ,تحقيق قيام 15 خرداد و تبعيد امام خميني ( ره ) و تاثير در رفتار سياسي گروههاي سياسي,دانلود تحقيق,شاه,شاه و نخبگان,قيام 15 خرداد,كار تحقيقي تاريخ,گروههاي سياسي,نخبگان
دانلود تحقيق قيام 15 خرداد و تبعيد امام خميني ( ره ) و تاثير در رفتار سياسي گروههاي سياسي، شاه و نخبگان

دانلود فایل

مقدمه :بي‌ترديد اميراسد الله علم در آغاز دهه‌ي 40 بزرگترين بازيگر
دربار پهلوي بود با شروع نخست وزيري وي بدستور شاه كميسيون سه نفره‌اي به
رياست علم وبا شركت حسين‌فر دوست ومنصور تشكيل شد كه وظيفه تعيين نمايندگان
مجلس را بر عهده داشت .فعاليت اين كميسيون غير رسمي وپنهاني در طول دوران
نخست وزيري هويدا نيز ادامه داشت و در واقع در تمام اين دوران طولاني ، اين
علم بودكه نمايندگان مجلس را تعيين مي‌كرد.علم در سال 43 در راس دانشگاه
پهلوي (شيراز ) قرار گرفت تا جاي پاي رژيم را پس از سركوب سالهاي 41 و 42
عشاير فارس تحكيم كند و در همين زمان بود كه با نقشه او سفر پادشاه ، بلژيك
ومحمد رضا پهلوي به ميان عشاير جنوب به اجرا در آمد و امنيت فارس به رخ
رسانه هاي غربي كشيده شد در سال 44 نيزعلم بعنوان وزير دربار در راس قدرت
قرار گرفت . علم علاوه بر وابستگي به قدرتهاي خارجي و عضويت در تشكيلات
فراماسونري ، در مقابل شاه بسيار حقيرانه رفتار مي‌كرد و اين جمله او
نشاندهنده همان موضوع است :”من غلام خانه زاد شاهنشاه هستم “وي چنان مورد
توجه شاه بود كه بصورت يكي از نزديكترين افراد درآمد .”او همان گونه كه
طي دوران نخست وزيري خود ( 41 تا 1342 ) در نقش مجري طرح امريكايي “انقلاب
سفيد ” كندي ودموكراتهاي امريكايي ‌ظاهر شد ،مدتي بعد دلارهاي نفتي را در
راه حزب جمهوريخواه امريكا ريخت ودر انتخاب ريچارد نيكسون به رياست جمهوري
به ايفاي نقش پرداخت.علم در دوران طولاني رياست جمهوري نيكسون عالي‌ترين
پيوندهاي شاه را با امريكا برقرار ساخت ضمن اينكه او با ” ادوارد هيث ” و
حزب محافظه كار او در انگليس داراي روابط صميمانه بود و از مغازله با
“هارولد ويلسون “و دولت كارگري او ابايي نداشت .” پس از بازگشت شاه از
آمريكا و آغاز نقش مستقيم او در اجراي سياستهاي امريكا ، شكل ومحتواي روابط
ايران و امريكا وتكيه شاه بر حمايتهاي آن ، نمونه كم نظيري از وابستگي بي
چون و چراي يك دولت به ظاهر مستقل را نسبت به نظام استكبار و ضد مردمي
آمريكا در جهان نشان داد .اين رابطه بتدريج بصورت دو طرفه درآمد .آمريكا
خود را در كليه‌ي امور ايران درگير و مسئول حس مي‌كرد و ازديدگاه مردم و
ساير دولتها ، شاه مظهر حاكميت آمريكا در يك كشور جهان سوم محسوب مي‌شد.مهمترين
دلايل اين رابطه‌ي ويژه عبارتند از :1- از نظرآمريكا ،سلطنت شاه جز حاكميت
دايمي بر ايران شناخته مي‌شد .بعبارت ديگر ، جانشيني براي شاه وجود نداشته
و مي‌بايست اقتدار آن حفظ گردد.2- شاه بطور كامل تسليم آمريكا بود
بنابراين نه تنها از لحاظ سياسي و اقتصادي و فرهنگي و نظامي هيچ خطري براي
سلطه امريكا به ايران نداشت بلكه او مي‌توانست تمامي امكانات ايران را
دراختيار اهداف امريكا بگذارد .3- شاه مقابله با كمونيسم را كه يكي از اصول
سياست خارجي امريكا بود با امكانات فراواني كه در اختيار داشت ، تحقق
مي‌بخشيد.بهمين دليل کيسينجرگفت :”شاه براي ما يكي از رهبران نادر ويك هم
پيمان نامشروط بود . “4- فروش نفت ارزان به ميزان مورد نياز غرب خصوصا
امريكا ، خريد اسلحه و ساير كالاهاي مصرفي، كمك بزرگي براي پيشرفت اقتصادي
غرب بود لذا حفظ شاه يكي از اصول سياست خارجي امريكا بود.5- پذيرش سلطه
فرهنگي و ارزشهاي زندگي امريكايي وترويج زندگي مصرفي توسط شاه او را به شكل
رهبري فوق العاده در ميان حكام امريكا در آورد .چنين موقعيت ممتاز شاه در
عرصه‌ي سياسي خاورميانه بهترين ميدان جهت گسترش نفوذ امريكا درميان ساير
كشورهاي منطقه بود.ارزيابي عملكرد و مواضع احزاب نيز در فاصله سالهاي
39 تا 1342 و قضاوت درباره‌ي آنها مشكل است زيرا در فضاي بعد از قيام 15
خرداد 42 وتداوم مبارزه تا پيروزي انقلاب اسلامي ، شرايط بسيار متفاوتي با
دوران قبل ازآن داشته است .تحولي كه در وضعيت حوزه‌ها ، روحانيت و مرجعيت
ايجاد شده در واقع انقلابي اساسي در تفكر و رفتار سياسي – اجتماعي مردم
بوجود آورد .قبل از آن تعداد معدودي از روحانيون نسبت به مسائل كشور تحولات
جهان اسلام ، اهداف اسرائيل ،سلطه‌ي امريكا و وضعيت ابر قدرتها و نقشه‌هاي
آنها در مورد ايران ، آگاهي واحساس مسئوليت داشتند.لذا نمي توان انتظار
زيادي از برخي روشنفكر ناآگاه از معارف و اصول اسلام داشت كه در چهار چوب
فرهنگ ليبراليستي يا ماركسيستي كه در آن روزگار متداول بود فكر وعمل كنند .فهرست مطالبمقدمه 1مواضع شاه ودولتمردان رژيم در سياست خارجي 5رژيم وجبهه ملي 7روابط رژيم با اسرائيل 8رويدادهاي پس از قيام 15 خرداد 1342 :علما و مجتهدين 10تشكيل هيات مصلحين 15تاسيس دارالتبليغ 16اعترافات رئيس اداره هشتم ساواك درباره قيام 15 خرداد 20سخنان شاه در 17 خرداد 1342 20مواضع احزاب وگروهها در قبال واقعه 15 خرداد 22ويژگيهاي قيام 15 خرداد 26اجتماع مراجع وعلما در تهران 30مذاكرات علما و دولت 31آزادي موقت امام ( ره ) 33تغيير مواضع شاه 33انتخابات مجلسين 34عنوان صفحهتحريم انتخابات 35بركناري علم وانتصاب حسنعلي منصور 37سوابق و شخصيت منصور 38قتل منصور و با زتابهاي آن 41پيامدهاي قيام 15 خرداد 43شيوه‌ها و حركتهاي رژيم پس از قيام 15 خرداد 49ماهيت قيام 15 خرداد ازنگاه شاه 57نقش جمعيتهاي موتلفه اسلامي درمبارزه با رژيم شاه 57نقش حوزه علميه قم در پيشبرد نهضت 58توطئه رژيم شاه 59رژيم و تصميم به تنظيم قطعنامه 60تلاش براي رهايي امام ( ره ) 61زندان و محاصره علماي مبارز 61 برپايي ميتينگ و صدور قطعنامه 62شايعه سازي رژيم 63شكل گيري مبارزه مسلحانه با رژيم 64موضع حوزه علميه قم در برابر جمعيت هياتهاي موتلفه 65عنوان صفحهواكنش روحانيون مبارز در برابر اعدام گروه بخارايي 66تلاش رژيم براي تضعيف روحانيت 66اعتصاب دسته‌هاي عزاداري 67دستگيري اعضاي حزب ملل اسلامي 68رژيم در جستجوي راه جديد 69كوشش در جهت پايان تبعيد امام خميني ( ره ) 71توقيف رساله امام ( ره ) 72تاسيس كانون مترقي 73برنامه‌‌هاي سياسي هويدا 81برنامه‌هاي اقتصادي هويدا 83جمع بندي ازدوره نخست وزيري هويدا 84برخورد رژيم با جبهه ملي ونيروهاي ميانه رو در دوره هويدا 87دلايل استقلال وخود رايي شاه در دهه 40 و 50 89جمشيد آموزگار و نقش وي در رژيم پهلوي 94شريف امامي و دولت آشتي ملي 96

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق تاريخ دانلود تحقيق كار تحقيقي تاريخ تاريخ تحقيق قيام 15 خرداد و تبعيد امام خميني ( ره ) و تاثير در رفتار سياسي گروههاي سياسي شاه و نخبگان قيام 15 خرداد تبعيد امام خميني تاثير سياسي گروههاي سياسي نخبگان شاه

 • پاورپوینت انرژي زمين گرمايي

  انرژی,انواع انرژی,زمین گرمایی پاورپوینت انرژي زمين گرمايي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  انرژي زمين گرمايي،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاولين نيروگاههاي زمين گرماييانواع منابع انژي زمين گرماييانرژي هيدروترمالتخته سنگهاي خشك وداغو....   انرژی زمین…

 • پروژه مالي، بررسي ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم

  پروژه حسابداري,پروژه مالي,پروژه مالي حسابداري,پروژه مالي رایگان,دانلود پروژه حسابداري,دانلود پروژه مالي,دانلود پروژه مالي حسابداري,دانلود کار پروژه ای حسابداری,دانلود ليست حقوق و دستمزد,کار پروژه ای حسابداری,ليست حقوق و دستمزد دانلود پروژه مالي، بررسي ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی آشنايي با امور گرافيك و چاپ در یک دفتر تبلیغاتی

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی چاپ,دانلود رایگان گزارش کارآموزی گرافيك,دانلود گزارش کارآموزی چاپ,دانلود گزارش کارآموزی در دفتر تبلیغاتی,دانلود گزارش کارآموزی گرافيك,گزارش کارآموزی چاپ,گزارش کارآموزی در دفتر تبلیغاتی,گزارش کارآموزی گرافيك گزارش کارآموزی آشنايي با امور گرافيك و چاپ در یک دفتر تبلیغاتی…

 • تحقیق تاريخچه استاندارهاي كيفيت

  پروژه تاريخچه استاندارهاي كيفيت,تاريخچه استاندارهاي كيفيت,تحقیق در مورد تاريخچه استاندارهاي كيفيت,دانلود تحقیق تاريخچه استاندارهاي كيفيت,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه استاندارهاي كيفيت,مقاله تاريخچه استاندارهاي كيفيت,مقاله در مورد تاريخچه استاندا تحقیق تاريخچه استاندارهاي كيفيت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق: استاندارد كيفيت…

 • امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  آزمون اصول کنترل کیفیت,امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت,امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان,جزوه اصول کنترل کیفیت,دانلود امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت,دانلود نمونه سوال اصول کنترل کیفیت,درس اصول کنترل کیفیت,نمونه سوال اصول کنترل کیفیت دانلود امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت…

 • پاورپوینت انسان، طبیعت و معماری

  انسان طبیعت معماری,انسان طبیعت معماری پروژه,انسان طبیعت معماری چیست,انسان طبیعت معماری نقره کار,پایان نامه انسان طبیعت معماری,پروژه انسان طبیعت معماری,تحقیق انسان طبیعت معماری,دانلود پروژه انسان طبیعت معماری,مقاله انسان طبیعت معماری دانلود پاورپوینت انسان، طبیعت و معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • گزارش کارآموزی مجموعه گزارش هاي كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

  اسناد,اظهارنامه,تامین خواسته,دادخواست,دادگاه بدوی,دفتردادگاه,قانون,قانون آیین دادرسی مدنی گزارش کارآموزی مجموعه گزارش هاي كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزیبا موضوع مجموعه گزارش هاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه…

 • تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت در آیین دادرسی مدنی

  پایان نامه عقد وکالت,پایان نامه وکالت,پایان نامه وکالت بلاعزل,تحقیق در مورد وکالت,تحقیق درباره وکالت,تحقیق شغل وکالت,تحقیق وکالت,فلسفه وکالت,مقاله وکالت,مقاله وکالت بلاعزل,مقاله وکالت در حقوق ایران,موضوع پایان نامه وکالت,موضوع تحقیق وکالت دانلود تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت در آیین دادرسی…

 • سورس کتابخانه به زبان دلفی

  پروژه آماده Delphi,پروژه آماده برنامه نویسی دلفی,پروژه دلفی,دانلود پروژه به زبان برنامه نویسی دلفی,دانلود پروژه دلفی,دانلود جدید ترین سورس ها,دلفی,سورس کتابخانه,کتابخانه,کتابخانه با دلفی,مدیریت کتابخانه,مرکز دانلود و آموزش برنامه نویسی سورس کتابخانه به زبان دلفی رفتن به سایت اصلی این فایل…

 • تحقیق احتیاجات اساسی در تغذیه و رژیم غذایی کاراته کاها

  بررسی کاراته,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون کاراته,پروژه کاراته,تحقیق تربیت بدنی کاراته,تحقیق در مورد کاراته,تحقیق کاراته,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد کاراته,دانلود تحقیق کاراته,مقاله کاراته تحقیق احتیاجات اساسی در تغذیه و رژیم غذایی کاراته کاها رفتن به سایت اصلی بخشی از…