تحقیق بررسی نظرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاوندي

پایان نامه پیرامون ازدواج خويشاوندي,پروژه ازدواج خويشاوندي,تحقیق ازدواج خويشاوندي,تحقیق در مورد ازدواج خويشاوندي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ازدواج خويشاوندي,دانلود تحقیق ازدواج خويشاوندي,مقاله ازدواج خويشاوندي
تحقیق بررسی نظرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاوندي

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:فهرست مطالبفصل اولبخش اول:تعريف ازدواج خويشاوندي    2ازدواج فاميلي    3زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي    5بخش دوم:يافته هاي نوين پژوهشي در ارتباط با ازدواج خويشاوندي    16نكات قابل توجه در ازدواج هاي خويشاوندي    18فصل دومبخش اول:رابطه نازايي با استرسهاي رواني- اجتماعي    26اختلالات كروموزومي    27اختلالات ژن منفرد    27بخش دوم:الف: بيماريهاي اتوزومال غالب    27ب: بيماريهاي توزومال مغلوب    28منظور از خويشاوندي چيست؟    29ج: اختلالات متصل به ژن غالب    30د: اختلالات متصل به ژن مغلوب    30اختلالات چند عاملي    31بخش سوم:رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري    32تعريف ناباروري    32عوامل مستعد كننده ناباروري    321- سن    322- مصرف سيگار    333- ورزش    344- بيماريهاي داخلي و جراحي    345- مذهب    34نازايي بدون علت مشخص    35فصل سومبخش اول:خطاهاي مادرزادي متابوليسم    37تاريخچه خانوادگي    38فصل چهارمبخش اول:رابطه ازدواج خويشاوندي و عقب ماندگي    40بخش دوم:گروه بندي روان پزشكان از عقب مانده ها    40فصل پنجمبخش اول:تحقيقاتي در مورد ازدواج خويشاوندي    45ازدواج با خويشاوندان    48ميراث جسمي و عقلي    49بيماريهاي موروثي    50نسل دوران پيري    51عشق بالاتر از اين حرفهاست    52بخش دوم:بررسي اجمالي در پايان نامه ها    541- رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري در مراجعين به موسسه رويان و همسايان آنها    542- بررسي تاثير ازدواج خويشاوندي بر مرگ و مير كودكان كمتر از يك ماه دراستانهاي تهران و مركزي    563- بررسي تاثير ازدواجهاي فاميلي بر ايجاد عقب ماندگي ذهني دانش آموزاندختر و پسر آموزش پذير (16-17ساله) مدارس استثنايي شهرستان تهران    594- بررسي مقايسه اي فراواني ازدواج هاي خويشاوندي والدين كودكان عقب ماندهذهني و كودكان عادي    62فصل ششمترجمه مقالاتي از اينترنت لاتينمقاله A- درباب ازدواج و توانايي ازدواج- جنسيت  ارتباط فاميلي دراويدي    64مقاله B- روابط فاميلي و ازدواج در كشور ميانمار    75مقاله C- نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلواو»    80مقاله D- كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين    83مقاله E- برگزيده اي از كتاب ازدواج، خانواده و رابطه قومي يا «مطالعات تطبيقي نظام اجتماعي» در پنجاب    99مقاله F- خلاصه اي از مقاله: نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاي نسبي بين انگليس هاي پاكستاني تبار    101مقاله G- مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ (Bangoua) تحليلي لاكاني (Lacanain) از يك سيستم روابط فاميلي    110مقاله H- رابطه بين مقرابت از بستگان و اضطراب – جنسيت، افراد مورد التفات و تعارض كار و خانواده    121مقاله I- تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانكزي چين طي سالهاي 1990-1930    134فصل هفتممنابعمنابع فارسي    152منابع پايان نامه اي    153منابع انگليسي    153منابع اينترنتي با آدرس اينترنتي “EBSCO”    154فصل هشتمضميمهمتن انگليسي مقالات    مقاله A: در باب ازدواج و توانايي ازدواج، جنسيت و ارتباط فاميلي دراويدي    مقاله B: نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلو او (Anlo Ewe)    مقاله C: كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين نوشته جنيفر هولمكرن    مقاله D: برگزيده اي از كتاب ازدواج ، خانواده و رابطه قومي: «مطالعات تطبيقينظام اجتماعي»    مقاله E: خويشاوندي و ازدواج در پنجاب: نوشته پائول هرشمن 1982    مقاله F: خلاصه‌اي از مقاله نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاينسبي بين انگليسي هاي پاكستاني تبار    مقاله G: مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ    مقاله H: رابطه بين مراقبت از بستگان و اضطراب: جنسيت، افراد مورد التفات و تعارض كار و خانواده    مقاله I: تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانگزي چينطي سالهاي «1990-1930»    تعريف ازدواج خويشاوندي:الف) تعريف نظري: افرادي كه داراي جد يا اجداد مشترك مي باشند و در نتيجه از اجداد مشترك خود ژنهاي يكساني دريافت كرده اند، خويشاوند ناميده مي شوند. درجه خويشاوندي دو فرد با نسبت ژنهاي مشترك آنها بستگي دارد. افرادي كه يك دوم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه يك، افرادي كه يك چهارم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه دو و افرادي كه يك هشتم ژنهايشان مشترك است؛ خويشاوند درجه سه ناميده مي شود. افرادي كه يك شانزدهم و يك سي و دوم ژنهايشان مشترك است، به ترتيب خويشاوند درجه چهار و پنج محسوب مي شوند. (اميرخاني، 1372، ص 512)ب) تعريف عملي: منظور ازدواج خويشاوندي والدين زوج نا بارور و ازدواج خويشاوندي خود زوجين مي باشد كه حداكثر تا ضريب خويشاوندي 512/1 خويشاوند فرض شده و بعد از آن غير خويشاوند تلقي مي شود. در اين مورد به گفته‌هاي افراد فوق اكتفا مي شود. (اميرخاني، 1372، ص 512) ازدواجهاي فاميليدر بعضي از موارد ازدواجهاي فاميلي- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دايي و پسر عمه ممكن است مشكلاتي از جهت توليد نسل به وجود آيد. مثلاً: فرزندانشان بيمار و يا ضعيف و يا ناقص شوند. اين مساله، ثابت شده است و جاي انكار آن نيست.(مظاهري، 1381، ص 224)در اين باره، چند نكته را متذكر مي شويم:1- اين قانون ژنتيكي (وراثتي)، كليت ندارد و شامل همه ازدواجهايي فاميلي نمي‌شود. و نمي توان همه ازدواجهاي فاميلي را مرور و ممنوع دانست. (مظاهري، 1381، ص 224)2- افرادي كه بخواهند چنين ازدواجهايي را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشكي اش دقت كنيد و آزمايشهاي لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از اين نظر مشكلي ندارند، ازدواج نكنند.(مظاهري، 1381، ص 224)3- آزمايشهاي پزشكي وهر كاري كه لازم است در اين باره صورت گيرد، بايد قبل از آن باشد كه در اثر مطرح كردن ازدواج، ميان دختر و پسر دلبستگي و علاقه اي به وجود آيد و به هم اميدوار شوند و قبل از آنكه مساله خواستگاري آنان بين مردم پخش شود و سر و صدا ايجاد كند… كه اگر بناست در نتيجه آزمايشها، قضيه فيصله بايد و ازدواج صورت نگيرد، هرچه زودتر تمام شود. هرچه بيشتر طول بكشد، «جدايي» سخت تر مي شود و دردسرهايي نيز به دنبال دارد.(مظاهري، 1381، ص 224)…این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 156

 

تحقیق ازدواج خويشاوندي تحقیق در مورد ازدواج خويشاوندي دانلود تحقیق ازدواج خويشاوندي پروژه ازدواج خويشاوندي مقاله ازدواج خويشاوندي پایان نامه پیرامون ازدواج خويشاوندي تحقیق روانشناسی ازدواج خويشاوندي تحقیق روانشناسی

 • پاورپوینت آميزه هاي بازاريابي

  آمیخته,آمیزه,بازاریابی پاورپوینت آميزه هاي بازاريابي رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آميزه هاي بازاريابي،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: آميزه بازاريابي  آميخته‌هاي بازاريابياشخاص                           …

 • تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت

  اوقات,فراغت,گذراندن تحقیق بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:فراغت پديده اي است اجتماعي و فرهنگي و مي توان گفت…

 • پاورپوینت تحلیل معماری شهرک مسکونی زیتون اصفهان

  اصول تحلیل معماری,پاورپوینت تحلیل معماری,پایان نامه تحلیل معماری,تحقیق تحلیل معماری,تحلیل معماری,تحلیل معماری پروژه,تحلیل معماری تئاتر شهر,تحلیل معماری فرهنگسرای نیاوران,تحلیل معماری موزه هنرهای معاصر تهران,مقاله تحلیل معماری دانلود پاورپوینت تحلیل معماری شهرک مسکونی زیتون اصفهان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی

  پاورپوینت کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی,خلاصه کتاب جغرافیای سال چهارم,دانلود کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی,کتاب جغرافیای سال چهارم,کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی,نکات کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی پاورپوینت کتاب جغرافیای سال چهارم پیش دانشگاهی رفتن به…

 • تحقیق نظری به کودکان و دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

  آموزش دانش آموزان نابینا,تحقیق دانش آموزان نابینا,تحقیق کودکان نابینا,دانش آموز نابینا,دانش آموزان نابینا,کودکان نابینا,کودکان نابینا pdf,کودکان نابینا و ناشنوا,کودکان نابینا و نیمه بینا,مقاله دانش آموزان نابینا,مقاله کودکان نابینا دانلود تحقیق نظری به کودکان و دانش آموزان نابینا و نیمه بینا…

 • تحقیق سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا

  پروژه سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا,تحقیق در مورد سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا,دانلود تحقیق سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا,دانلود رایگان تحقیق سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا,سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا,مقاله سیاست خارجی ایران در تحقیق…

 • جزوه آموزشی نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

  تحقیق روش های مشاوره خانواده,تحقیق مشاوره خانواده,جزوه روش های مشاوره خانواده,جزوه مشاوره خانواده,روش های مشاوره خانواده,مشاوره خانواده,مقاله روش های مشاوره خانواده,مقاله مشاوره خانواده,نظریه های مشاوره خانواده دانلود جزوه آموزشی نظریه ها و روش های مشاوره خانواده دانلود فایل دانلود جزوه…

 • قالب بسیار شیک و کاربرپسند برای دانشگاه و ارائه مطالب

  دانلود قالب پاورپو,قالب پاورپوینت,قالب پاورپوینت 2013,قالب پاورپوینت آماده,قالب پاورپوینت برای پایان نامه,قالب پاورپوینت پایان نامه,قالب پاورپوینت حرفه ای,قالب پاورپوینت رایگان,قالب پاورپوینت زیبا,قالب پاورپوینت سه بعدی,قالب پاورپوینت متحرک دانلود قالب بسیار شیک و کاربرپسند برای دانشگاه و ارائه مطالب دانلود فایل…

 • مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد پوره ميوه جات و مركبات

  دانلود طرح توجیهی توليد پوره ميوه جات,طرح توجیهی توليد پوره مركبات,طرح توجیهی توليد پوره ميوه جات,طرح توليد پوره مركبات,طرح توليد پوره ميوه جات,طرح توليد پوره ميوه جات و مركبات,مطالعات امکان سنجی طرح توليد پوره ميوه جات و مركبات دانلود مطالعات…

 • پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي

  پلان 3 طبقه,پلان 3 طبقه تك واحدي,پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي,پلان تك واحدي,دانلود پلان 3 طبقه,دانلود پلان 3 طبقه تك واحدي,دانلود پلان تک واحدی,نقشه ساختمان 3 طبقه,نقشه ساختمان 3 طبقه تک واحدی,نقشه ساختمان تک واحدی دانلود پلان اجرايي 3…