تحقیق سلامتى تن و روان

بهداشت,بیماری,پاکیزگی,پایان نامه پیرامون سلامتى تن و روان,پروژه سلامتى تن و روان,تحقیق در مورد سلامتى تن و روان,تحقیق روانشناسی سلامتى تن و رو,تحقیق سلامتى تن و روان,دانلود تحقیق سلامتى تن و روان,روان,مقاله سلامتى تن و روان,نفس
تحقیق سلامتى تن و روان

رفتن به سایت اصلی

فهرستسلامتى تن و روان دكتر محمود بهشتى، استاد دانشگاه مقدّمه فصل نخست : شناخت انسان تن: نفس: روان: مقام اوّل: مقام دوم: مقام سوم: فصل دوم: شناخت نفس و روان 1 ـ نفس و شئون آن نبات: حيوان: انسان: اوّل: دوم: سوم: قواى پنجگانه: وهم و خيال: عقل: انواع نفس نفس امّاره: نفس مطمئنّه: 2 ـ منِ اصلى 3 ـ منِ مجازى 1 ـ شهوات 1 ـ حرص: 2 ـ هراس: 3 ـ غم: 2 ـ قياسها 3 ـ كينهها داستانى درباره منِ مجازى و منِ اصلى 4 ـ عوارض زندگى در منِ مجازى 1 ـ اضطراب 2 ـ تعلّق خاطر ثانياً: ثالثاً: 3 ـ بينش غلط 4 ـ تنوّعطلبى 5 ـ يأس 6 ـ افسردگى 7 ـ ترس 8 ـ تضاد و تشتّت خاطر 9 ـ رذايل اخلاقى 5 ـ غرايز 6 ـ فطرت فطرت و رابطه هستى با خدا 1 ـ خصوصيت اين نزول، نزول به تجلّى است: ]به او مىگويند: حكايت سرپاتك هندى 7 ـ عقل 1 ـ عقل نظرى: 2 ـ عقل كلّى: جزئى: كُلّى: فصل سوم : بهداشت و سلامتى 1 ـ آشنايى با بهداشت و سلامتى 2 ـ بهداشت خانواده اوّل ـ مشاوره مقدّمه ژن و كروموزوم چيست؟ بيماريهاى ژنتيك جهش يا موتاسيون چيست؟ ناهنجاريهاى مادرزادى مشاوره ژنتيك 1) ازدواج فاميلى 2) ازدواج زوجين غير فاميل 3) اقدامات پيش از آبستنى 4) بررسيهاى زمان آبستنى 5 ـ بررسيهاى موقع تولد موارد مطالعه كروموزومى موارد بررسيهاى كروموزومى سن والدين عقب ماندگى ذهنى عقبماندگى ذهنى چيست؟ سطوح عقبماندگى 1. خفيف: 2. متوسط: 3. شديد: 4. عميق: ملاكهاى رشد طبيعى دوم ـ ازدواج شرايط پيش از ازدواج 1 ـ تفاهم و اشتراك نظر 2 ـ علاقه و محبّت 3 ـ پرهيز از ازدواجهاى تحميلى 4 ـ هماهنگى بينش 5 ـ اختلاف سنّى 6 ـ برخورد با مسائل آينده زندگى 7 ـ مسائل اقتصادى 8 ـ مسائل خانوادگى و محيطى 9 ـ جهيزيه و مهريه 10 ـ مراسم عقد و عروسى سوم ـ روابط خانواده ارزشها 2 ـ محبّت 3 ـ گذشت ثانياً: ثالثاً: نتيجه چند توصيه براى حفظ عشق و محبت در محيط خانه و خانواده چهارم ـ كودك 1 ـ محيط خانواده 2 ـ رفتار و يادگيرى 3 ـ ارتباط والدين با كودك محبت والدين انتظارهاى والدين ارج نهادن به شخصيت كودك 4 ـ محيط نامتعادل در خانواده نبودن الگوى خوب والدين براى فرزند مشكلات رفتارى والدين با يكديگر هماهنگ نبودن والدين در ارتباط با كودك مشكلات رفتارى والدين با كودك 5 ـ شخصيت عصبى عكس العمل اوّل: هماهنگىسه نوع واكنش در عكس العمل اوّل داريم: عكس العمل دوم: نتيجه اين موضعگيريها مشكل اوّل: مشكل دوم: نتيجه كلّى 3 ـ بهداشت و سلامتى بدن: اوّل ـ تغذيه آداب و احكام غذا خوردن چربىها مواد قندى پروتئينها پروتئينهاى حيوانى: پروتئينهاى گياهى: ويتامينها ويتامين a ويتامين d ويتامين c ويتامين b مواد معدنى كلسيم فسفر آهن روى فلوئور يُد مس دوم ـ بهداشت و پيشگيرى 1 ـ پاكيزگى 2 ـ بهداشت دهان و دندان پلاك دندانى: پيشگيرى از پوسيدگى دندان: مسواك كردن دندانها: بوى دهان: 3 ـ بهداشت آب و هوا بهداشت آب بيماريهاى ناشى از كمبود املاح در آب گواتروكرتينيسم: بيماريهاى عروقى، قلبى و مغزى: پوسيدگى دندان: بيماريهاى ناشى از افزايش املاح در آب نوزاد كبود: فلئوروزيس دندان: مسموميت با فلزات: سختى آب بيماريهايى كه توسط آب منتقل مىشوند بهداشت هوا اثرات آلودگى هوا بر سلامتى 4 ـ سيگار و اعتياد قهوه و چاى 5 ـ پيشگيرى از بيماريها چاقى بيماريهاى قلبى و عروقى سرطانها سوم ـ ورزش نرمش: استقامت تشخيص ميزان ضربان هنگام تمرينها توجه: انعطافپذيرى قدرت زمان و دفعات تمرين حركات كششى و گرمكننده 4 ـ بهداشت و سلامتى روان: اوّل ـ مقدّمه و تعريف دوم ـ نشانههاى هشداردهنده بيماريهاى روانى سوم ـ بيماريهاى روانى بيماريهاى اصلى يا پسيكوزها 1 ـ كنارهگيرى 2 ـ تجزيه و انفكاك 3 ـ اختلالات پارانوئيدى و هزيانبخشی از متن تحقیق :مقدّمهآنچه در كتاب حاضر آمده، حداقل معارفى است كه براى رسيدن به يك راه و رسم مشخص در زندگى مورد نياز است.انسان، كه نقطه اوج آفرينش است، بايد راه و رسم رسيدن به مقام اصلى خود را بداند و براى رسيدن و شدن تلاش كند.كتاب حاضر، اين راه و رسم را نشان مىدهد تا ان شاء الله در عمل نيز به آن رسيم.لازم به ذكر است كه در اين كتاب، سعى شده است تا حتى الامكان، اصالت و خلوص نوشتهها طورى باشد كه از هرگونه كجفهمى و انحراف به دور باشد و در نتيجه، خواننده نيز به بصيرتى در پناه نور و خلوص دست يابد.بنابراين، از هيچ نوع گرايش خاصّى، جز شرع و عقل و منطق پيروى نشده است.همچنين، سعى شده است تا جايى كه در توان بوده، از مشهورترين آيات قرآنى، احاديث، اشعار، سخنان ائمّه و اوليا، استفاده شود و بنابراين، توصيه مىشود در خواندن كتاب، حوصله داشته باشيم و چند بار آن را بخوانيم و با آن مأنوس شويم و حتى الامكان به نوشتهها تسلط يابيم و بيشتر جملات را حفظ كنيم; چرا كه مطالب كتاب، بيشتر مطالب فطرى و قلبى است و كمتر به مسائل ذهنى پرداخته است و بحثهاى فطرى و عقلى رسيدن و شدن هستند، نه ذهنيات و اطلاعات صرف.از اين رو، توصيه مىشود كتاب را به عنوان سرگرمى و با سرعت نخوانيم، بلكه با حوصله، دقت و صرف وقت و به تكرار بخوانيم و سرانجام به پياده كردن مطالب آن در زندگى روزمره بپردازيم تا ان شاء الله به هدف اعلاى حيات دست يابيم.فصل نخست : شناخت انسانانسان از تن، نفس و روان به وجود آمده است.تن:وجه مادى انسان است كه عين حيات نيست.امّا وقتى كه روح به آن تعلق مىگيرد، ديگر مادّه صِرف نيست، بلكه كالبدى حيات يافته است كه با مادّه، تفاوتى اساسى دارد.بعد از اين كه روح به بدن ملحق شد، درست مانند دو آينه، مقابل يكديگر قرار مىگيرند و به هم آميخته مىشوند، و در اين وضعيت، ديگر جسم و روح را از همديگر جدا نمىدانيم.درست است كه بدن و روح، جداى از هم بودهاند، اما وقتى به همديگر تعلق مىگيرند ديگر نبايد فكر كنيم كه بدن و روح، مثل مرغ در قفس تن است، بلكه روح با حقيقت مادّه، در هم مىآميزد.نفس:مجموعهاى است كه ناشى از مجاور شدن روح با تن، به وجود مىآيد و بيشتر، منظور ما در اين كتاب، خواستهاى انسان در رابطه با تن و نفس است، و به عبارت ديگر، منظور، منِ مجازى است كه در فصل آينده از آن، بحث خواهد شد.روان:گوهر اصلى انسان است كه در مرحله نهايى خود، مىتواند حتى بدون ابزار يا واسطه (ى بدن) معنى داشته باشد و اين، همان منِ اصلى است.بنابراين، به نظر مىرسد كه انسان، سه مرتبه يا سه مقام دارد:مقام اوّل:مقام روح (= روان) كه قبل از دنياست:(لقد خلقنا الإنسان فى أحسنِ التّقويم)]كه[ براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم.، كه وجه الهى انسان و مقام اصلى اوست.مقام دوم:مقام دنيوى و تنزل يافته و مادّى او، كه انسان در اين مقام، در حجاب تن و نفس است.مقام سوم:مقامى است كه انسان بايد به آن برسد و آن، مقام اصلى، يا مقام روح است.فصل دوم: شناخت نفس و روان1 ـ نفس و شئون آننفس، از ديدگاه تحليل علمى، به سه جزء تقسيم مىشود:نفس نباتى، نفس حيوانى و نفس انسانى.نبات:عبارت است از:مادّه + نفس نباتى.حيوان:عبارت است از:مادّه + نفس نباتى + نفس حيوانى.انسان:عبارت است از:مادّه + نفس نباتى + نفس حيوانى + نفس انسانى.(= ناطقه)اين مراحل، در مورد انسان، شايد چنين مطرح شود كه نفس ناطقه انسانى، مراحل زير را طى مىكند:نفس نباتى (اوايل جنينى) و نفس حيوانى (اوايل زندگى) و سرانجام، نفس انسانى كه رسيدن به نفس ناطقه است و با كمك عقل، امكانپذير است.شئون نفس عبارتند از:اوّل:شئونى كه از طريق آنها، نفس با بيرون، ارتباط مىيابد كه همان حواس پنجگانه هستند.دوم:شئونى كه از طريق آنها، احساس از درون پيدا مىشود، كه همان وهم و خيال است.(وهم، احساسى است كه در پناه عقل نباشد و خيال، احساس در پناه عقل را گويند.) سوم:عقل، كه قواى حسّى و خيالى را فرمان مىدهد.قواى پنجگانه:عبارتند از:حسّ لامسه، حسّ بويايى، حسّ سامعه و حسّ باصره، كه با آنها، درك محسوسات خارجى انجام مىگيرد و در حقيقت، قواى نفس، در جلوه نازلهاند.همچنين، اعتقاد دارند كه يك حسّ مشترك هم هست كه عبارت است از ادراكى كه محسوسات و فرآوردههاى حسّى به آن مىرسند و بنابراين، جامع و گردآورنده ديگر محسوسات است.البته حسّ مشترك، حسّ ششم نيست، بلكه يك طبيعت مشترك ميان حواس پنجگانه است و ادراك حواس پنجگانه، در آن تجمع مىيابند، و تجمع حواس است كه شيئى را به صورت برداشت واحد، تصور مىكند.خلاصه اين كه، جمع و نتيجه ميان محسوسات را حسّ مشترك نامند.وهم و خيال:از محسوسات است و باعث درك معانى مىگردد و به عبارت ديگر، نيروى وهم و خيال، آميزهاى از معنى و مادّه را تصوير مىكند.در فصول آينده از وهم و خيال، بيشتر بحث مىشود.عقل:مراتبى گوناگون دارد و تمام شئون نفس (= حواس و وهم و خيال) را مىتواند تحت فرمان و نظارت خود درآورد.اگر وهم و خيال و حواس، تحت نظارت و فرمان عقل نباشند، مشكلآفرين خواهند بود.خلاصه مطلب اين كه نفس، با حسّ ظاهر متحد مىشود كه همان نفس حيوانى است در حالى كه اگر نفس با وهم و خيال و يا با عقل متحد شود، آن را نفس انسانى نامند.اين مراتب نفس را حركت جوهرى نفس مىناميم و در ذات نفس است و نفس براى ارتباط با بيرون از بدن، توسط شئون خود، اين ارتباط را برقرار مىكند و باعث ايجاد ادراك مىشود كه ادراك، يك حالت غير مادى است و در خيال واقع مىشود، و در حقيقت، در نفس يك حالت تصويرگيرى به وجود مىآيد.بنابراين:نفس، جوهرى است كه در ذات و حقيقت خويش، قابليت تحوّل، دارد و از احساس تا وهم و خيال و سرانجام تا عقل و در نهايت، تا عقل كلّ، مىتواند كمال يابد.همان طور كه ما، در آينه ظاهر، مادّه را مىبينيم، در آينه وجودى (نفس)، نيز تصويرگرى داريم; يعنى آينه وجودى ما، مثل يك نوار، فيلمبردارى مىكند، اما مادام كه در مرحله صورت (= ظاهر) و حسّ بماند، نتيجه اين انعكاس، مجازى خواهد بود، و اين امر، همان برداشت در حسّ و وهم و خيال است (منِ مجازى، اين جا مطرح مىشود); اما اگر تصويرگيريها در آينه وجودى ما (= نفس)، همراه و از روى عقل باشد، برداشت واقعى خواهد بود و سرانجام اگر در پناه عقل كلّ باشد، برداشت حقيقى و بينش حقيقى و نگاه اصلى خواهد بود. انواع نفسنفس امّاره:يكى از جنبههايى كه در نفس انسان هست و مربوط به خودِ طبيعى است و تحت فرمان عقل نيست، همان نفس امّاره است.اين نام، در قرآن هم آمده و نفس امّاره، انسان را به بديها سوق مىدهد، كه (انّ النّفس لامّارة بالسّوء).]بىگمان، نفس به بدى امر مىكند.[ اين نفس، حتّى تحت تأثير عقل جزئى، با شدتى بيشتر، در جهت ناصواب عمل مىكند.خواست نفس امّاره، آرزوهاى ناصواب است و انسان را فريب مىدهد، مشغول مىكند، از حال بازمىدارد و قول آينده مىدهد.نفس امّاره، پايگاه شيطان است.نفس و شيطان هر دو يك تن بودهانددر دو صورت خويش را بنمودهاندآمال و آرزوهاى نفس امّاره پايانى ندارد; همچون آب شور كه هر چه بيشتر بنوشيم، عطش، فراوانتر مىشود.دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاستكو به درياها نگيرد كم و كاستهفت دريا را در آشامه هنوزكم نگردد سوزش آن حلق سوزتمام رذايل اخلاقى، در نفس امّاره شكل مىگيرد و ناشى از نفس امّاره است و بزرگترين پرستش را انسان براى نفس خود، كه صنم اكبر است، انجام مىدهد.این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 376

 

پاکیزگی بیماری بهداشت نفس روان تحقیق سلامتى تن و روان تحقیق در مورد سلامتى تن و روان دانلود تحقیق سلامتى تن و روان پروژه سلامتى تن و روان مقاله سلامتى تن و روان پایان نامه پیرامون سلامتى تن و روان تحقیق روانشناسی سلامتى تن و رو

 • پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي

  آمار و احتمالات مهندسی,آمار و احتمالات مهندسی پارسه,آمار و احتمالات مهندسی ,آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی,پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی,تحقیق آمار و احتمالات مهندسی,کتاب آمار و احتمالات مهندسی,مقاله آمار و احتمالات مهندسی دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي…

 • ماکت 3 بعدی همستر

  الگوی ماکت,دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,دانلود نحوه ساخت کاردس,دانلود نحوه ساخت ماکت,ساخت ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی,نحوه ساخت ماکت دانلود ماکت 3 بعدی همستر دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی همسترماکت 3 بعدی کاغذی همستر…

 • تحقیق بررسی كشورهاي در حال توسعه و استفاده از تكنولوژي

  استفاده از تكنولوژي,بررسی,پاورپوینت تكنولوژي,پروژه آماده در,پروژهتكنولوژي,تحقیق آماده در مورد تكنولوژي,تحقیق تكنولوژي,تكنولوژي,دانلود تحقیق تكنولوژي,دانلود تحقیق در مورد تكنولوژي,كشورهاي در حال توسعه,مقاله تكنولوژي,مقاله در موردتكنولوژي تحقیق بررسی كشورهاي در حال توسعه و استفاده از تكنولوژي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت خودروهای هیبریدی

  پاورپوینت خودروهای هیبریدی,پاورپوینت در مورد خودروهای هیبریدی,تاریخچه خودروهای هیبریدی,خودروهای هیبریدی,دانلود پاورپوینت خودروهای هیبریدی,عملکرد سیستم های هیبریدی,مزایای خودرهای هیبریدی,معایب خودروهای هیبریدی دانلود پاورپوینت خودروهای هیبریدی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد خودروهای هیبریدی،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه…

 • بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی پایه هشتم (سلامتی من: MY HEALTH)

  آموزش زبان انگلیسی,دانلود آموزش زبان انگلیسی,دانلود زبان انگلیسی به زبان ساده,دانلود زبان انگلیسی پایه هشتم,دانلود زبان انگلیسی دوم راهنمایی,درس ششم انگلیسی 8,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی…

 • گزارش کار آموزی بانک رفاه

  بانک رفاه,خرید گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه,دانلود گزارش کارورزی حسابداری بانک رفاه,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی بانک رفاه,گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی در بانک دانلود گزارش کار آموزی بانک رفاه دانلود فایل در زیر به مختصری…

 • تحقيق تحولات زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوان

  تحقيق,تحقيق تحولات زيستي,تحولات زيستي,دانلود تحقيق,روانشناسي,رواني,رواني و اجتماعي نوجوان,كار تحقيقي دانلود تحقيق تحولات زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوان دانلود فایل مقدمهبايد توجه داشت كه بهره‌مندي كودكان و نوجوانان از كانون خانوادگي با فضايي سرشار از صميميت، محبت و عطوفت، و…

 • طرح توجیهی پرورش غاز 1000 قطعه در سال 97

  پرورش غاز,پرورش غاز اوکراینی,پرورش غاز در ایران,پرورش غاز گوشتی,سود پرورش غاز,طرح توجیهی پرورش غاز doc,طرح توجیهی جدید پرورش غاز pdf,طرح توجیهی رایگان پرورش غاز word,کتاب آموزش پرورش غاز,مشاوره پرورش غاز,هزینه پرورش غاز,وام برای پرورش غاز طرح توجیهی پرورش غاز 1000…

 • تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران

  پاورپوینت فهرست بها,تاریخچه فهرست بها,تاریخچه قیمت گذاری پروژه های عمرانی,تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران,تفکیک فهارس بها,قیمت گذاری طرح های عمرانی,مقاله تاریخچه فهرست بها,نحوه تدوین فهرست بها دانلود تاریخچه قیمت گذاری طرح های عمرانی در ایران دانلود فایل…

 • تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

  پایان نامه پیرامون میزان افسردگی,پروژه میزان افسردگی,تحقیق در مورد میزان افسردگی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی میزان افسردگی,تحقیق میزان افسردگی,دانلود تحقیق میزان افسردگی,مقاله میزان افسردگی تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی رفتن به سایت اصلی بخشی از…