تحقیق فرو سيليسيم

پایان نامه فرو سيليسيم,پروژه در مورد فرو سيليسيم,پروژه فرو سيليسيم,تحقیق آماده در مورد فرو سيليسيم,تحقیق در مورد فرو سيليسيم,دانلود تحقیق فرو سيليسيم,دانلود رایگان تحقیق فرو سيليسيم,فرو سيليسيم,مقاله در مورد فرو سيليسيم,مقاله فرو سيليسيم
تحقیق فرو سيليسيم

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق فرو سيليسيمقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 182بخشی از متن تحقیق:فروسيليسيم
يكي از آميژان هاي مورد مصرف در صنايع مختلف بخصوص صنايع متالورژي ست و از
اين نظر اهميت نسبتاً بالايي يافته است .چگونگي كاربرد اين ماده در صنعت
تا حدود زيادي به نسبت آهن و سيليسيم موجود در آن و همچنين ناخالصيهاي
متعارف بستگي دارد .فروسيليسيم در صنايع متالورژي به عنوان عنصر آلياژي ،
جوانه زا و اكسيژن زدا و سيليسيم تقريباً خالص در صنايع الكترونيكي به
عنوان نيمه هادي و يكسو كننده به كار مي رود . علاوه بر آن مشتقات تركيبي
آن رد ساخت رزين هاي سيليسيمي ، لعاب ها ، لاستيك و.. مصرف مي شود .دستيابي
به تكنولوژي توليد فروسيليسيم بدون شناسائي خواص هريك از عناصر آهن و يا
سيليسيم و يا محصول تركيبي آن ها ميسر نخواهد بود و از اين نظر در اين فصل
مسائل عمده كاربر فروسيليسيم با توجه به خواص وويژگي هاي آن مورد بحث قرار
مي گيرد .2-1- خواص فيزيكي و شيميايي سيليسيم :سيليسيم عنصري است
در تناوب چهارم جدول عناصر شيميايي كه در مدار آخر خود 4 الكترون دارد و به
همين دليل و بر خلاف كربن در تمام تركيبات شيميايي با ظرفيت 4 ظاهر مي شود
مانند : ، حضور سيليسيم در تركيبات با ظرفيت 2 نيز ثابت شده است ، ولي اين
تركيبات ناپايدار بوده و به سرعت به تركيبات با ظرفيت 4 تبديل مي شوند و
فقط بر حسب شرايط تركيبي نقش واسطه را دارند.گرماي تشكيل يك مول سيليس «Sio2» بر حسب شرايط تشكيل كوارتز يا كربوسيتوباليت ( ) متفاوت و به صورت زير است : در حالي كه گرماي تشكيل منواكسيد سيليسيم وسيليس به صورت زير گزارش شده است : گاز Sio در كمتر از C º1500 تجزيه شده و به سيليسيم و سيليس تبديل مي شود .
نقطه ذوب سيليسيم درجه سانتيگراد است كه با توجه به ميل تركيبي شديد آن با
اكسيژن و ساير مواد اكسيد كننده ، در طبيعت به صورت آزاد يافت نمي شود .
تركيب عمده آن ، شكل هاي مختلف سيليس است كه به صورت تقريباً‌خالص وبا درجه
خلوط بيش از 98 درصد و همچنين به صورت اسپينل ( اكسيد مضاعف با آلومينيوم )
يا سيليكات ها به نسبت هاي مختلف در طبيعيت وجود دارد سيليسيم بعد از
اكسيژن مهمترين ماده تشكيل دهنده پوسته زمين بوده و مقدار آن 28 درصد
برآورد شده است ، درحالي كه مقدار اكسيژن در پوسته زمين برابر 49 درصد ،
آلومينيوم 2/7 درصد و آهن 6/5 درصد تخمين زده شده است .سيليسيم در سه شكل( پلي مرفي ) وجود دارد كه عبارتند از :
الف – سيليسيم بي شكل ، به صورت گرد قهوه اي رنگ با چگالي است اين ماده به
سرعت اكسيد شده ودر مجاورت هوا به سيليس تبديل مي شود احياء پودر سيليس
توسط پودر منيزيم در دماي حدود Cº 100 تا 1200 عموماً منجر به تشكيل
سيليسيم بي شكل يا سيليسيم قهوه اي مي گردد .ب- سيليسيم گرافيتي
(‌متورق )‌، سيليسيمي است كه از احياء سيليس توسط كربن در دماي بالاتر از
1400 درجه سانتيگراد تشكيل مي شود علاوه بر آن از حرارت دادن سيليسيم قهوه
اي در محيط بسته عاري از اكسيژن ) نيز اين ماده توليد مي شود عموماً به
صورت لايه اي و پولك سياه و براق است و مقاومت بيشتري در مقابل هوا و محلول
هاي اسيدي نشان مي دهد چگالي آن حدود است و در اكثر مواردي كه اضافه كردن
سيليسيم خالص به مذاب ضرورت مي يابد از اين نوع سيليسيم استفاده نمي شود .پ-
سيليسيم «‌متبلور » يا سيليسيم تكه اي ، كه عنوان سيليسيم فلزي نيز شناخته
شده است ، عموماً از افزايش دما در كوره احياء سيليس و يا حرارت دادن
سيليسيم گرافيتي در محيط بسته ، توليد مي شود در اكثر موارد و در كاربردهاي
سيليسيم خالص در صنايع الكترونيكي ، اين نوع سيليسيم مورد استفادهق رار مي
گيرد و چگالي آ» گزارش شده است .سيليسيم تكه اي و سيليسيم گرافيتي به
دلايل تشابه در چگونگي توليد در اغلب موارددر كنار هم وجود دارند كه نوع
گرافيتي آن به دليل قابليت انحلال بهتر در مواد مذاب ، در صنايع متالورژيكي
كاربرد بيشتري دارد ، ولي از نوع سيليسيم تكه اي نيز مي توان در مقاصد
متالورژيكي استفاده نمود و اختلاف عمده ، كندتر بودن سرعت واكنش آن ، نسبت
به نوع قبلي است سيليسم متبلور در ساختار مكعبي الماس و با ثابت شبكه گزارش شده است .3-1- سيليسيم و صنعت سيليسيم به طور خالص و يا به صورت تركيبي در صنعت كاربردهاي مختلفي يافته است كه اهم آ» به شرح زير طبقه بندي يم شود :1-3-1- صنايع متالورژي الف
– اكسيژن زدا :سيليسيم نسبت به بسياري از فلزات اصلي در صنايع ، متالورژي
(آهن ،‌مس ، نيكل ، كرم و …) قابليت اكسايش بيشتري دارد (شكل 1-1- جدول
ريچاردسون ) و از اين رو براي بسياري از آلياژهاي صنعتي به عنوان اكسيژن
زدا به كار مي رود كه از آن جمله مي توان به كاربر اين عنصر در صنايع فولاد
سازي و ريخته گري فولاد اشاره نمود . سيليسيم به عنوان اكسيژن زدا ،
در فولادها ، عموماً به صورت خالص به كار نمي رود و اغلب تركيبات آميژاني ف
روسيليسيم ، فروسيليكو منگنز ، فروسيليكو آلومينيوم و يا سيليكو كلسيم
مورد استفاده قرار مي گيرد .مهمترين عامل در انتخاب سيليسيم (‌همراه و يا بدون آلومينيوم ) به عنوان اكسيژن زدا در فولادها آن است كه :1- چگالي سيليس ، حدود 2 تا 4/2 بوده و از اين رو با توجه به رابطه استوك به سرعت در سطح مذاب جمع مي شود كه در آن :V: سرعت شناوري :r اندازة ذره يا سيليس تشكيل شده : چگالي مذاب : چگالي سيليس : ويسكوزيته مذاب است .2-
پسماند سيليسيم در مقادير كمتر از 1/0 درصد در فولاد و چدن اثرات مضر
بحراني ندارد ، در حالي كه مقدار آلومينيوم در فولادها بايد در حدود 01/0
درصد كنترل شود 3- سيليسيم حاصل در دماي ذوب فولاد ، مي تواند با جذب
اكسيدهاي ديگر نظير آهن ، كلسيم و… تركيبات سيليكاته تشكيل داده و حالت
شلاكه اي آن ، باعث حذف بهرت آن اكسيدها شود .شكل1-1 دياگرام ريچارد سيوندر مورد تأثير اكسيژن زدايي سيليسيم در فولاد و مقايسه آن با ساير مواد اكسيژن زدا مي توان نكات زير را مورد توجه قرار داد .حد
اكسيژن زدايي سيليسيم بسيار كمتر از آلومينيوم و چندين برابر منگنز است ،
در اين مورد ازمايش Brinel براي تعيين درجه اكسيژن زدايي بر اساس پسماند
عناصر به كار مي رود … 

 

فرو سيليسيم تحقیق در مورد فرو سيليسيم دانلود تحقیق فرو سيليسيم دانلود رایگان تحقیق فرو سيليسيم پروژه فرو سيليسيم مقاله فرو سيليسيم مقاله در مورد فرو سيليسيم پروژه در مورد فرو سيليسيم پایان نامه فرو سيليسيم تحقیق آماده در مورد فرو سيليسيم

 • تحقیق آماری در یک بیمارستان

  آماری در یک بیمارستان,پروژه آماری در یک بیمارستان,پروژه در مورد آم,تحقیق در مورد آماری در یک بیمارستان,دانلود تحقیق آماری در یک بیمارستان,دانلود رایگان تحقیق آماری در یک بیمارستان,مقاله آماری در یک بیمارستان,مقاله در مورد آماری در یک بیمارستان تحقیق آماری…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع ساخت پورتال با استفاده از نرم افزار شیرپوینت (SharePoint)

  دانلود گزارش کارآموزی ساخت پورتال,دانلود گزارش کارآموزی نرم افزار شیرپوینت,گزارش کارآموزی ایجاد پورتال,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی ساخت پورتال,گزارش کارآموزی نرم افزار sharpoint,گزارش کارآموزی نرم افزار شیرپوینت گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با موضوع ساخت پورتال با استفاده از نرم افزار…

 • تحقیق كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ضايعات پلي پپتدي

  پایان نامه کامپوزیت های پلیمری,تحقیق ضايعات پلي پپتدي,تحقیق كامپوزيت هاي پليمري,ضايعات پلي پپتدي,كامپوزيت هاي پليمري,كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ضايعات پلي پپتدي,مقاله ضايعات پلي پپتدي,مقاله كامپوزيت هاي پليمري دانلود تحقیق كامپوزيت هاي پليمري بر پايه ضايعات پلي پپتدي دانلود فایل…

 • پاورپوینت ریاضی سوم دبستان (پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )

  آموزش تصویری ریاضی سوم دبستان,آموزش ریاضی سوم دبستان,حل مسائل ریاضی سوم دبستان,خلاصه ریاضی سوم دبستان,ریاضی سوم دبستان فصل اول,ریاضی سوم دبستان فصل سوم,ریاضی سوم دبستان نمونه سوال,کتاب ریاضی سوم دبستان پاورپوینت ریاضی سوم دبستان (پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا…

 • پاورپوینت بررسی و کنترل فرم ها (فصل هفتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی)

  فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی,کتاب مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت دکتر شمس السادات زاهدی دانلود…

 • پاورپوینت کورل دراو

  پاورپوینت آماده کامپیوتر کورل دراو,پاورپوینت کورل دراو,تحقیق کورل دراو,دانلود power point کورل دراو,دانلود پاورپوینت در مورد کورل دراو,دانلود پاورپوینت کورل دراو,دانلود تحقیق کورل دراو,دانلود رایگان پاورپوینت کورل دراو,رایگان,کورل دراو پاورپوینت کورل دراو رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کورل دراوقالب…

 • تحقيق مونو، تحولی در برنامه‌نویسی تحت لینوكس

  computer,برنامه نويسي,برنامه نويسي لينوكس,تحقيق كامپيوتر,دانلود تحقيق,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر و آي تي,لينوكس,مونو,ويندوز,يونيكس دانلود تحقيق مونو، تحولی در برنامه‌نویسی تحت لینوكس دانلود فایل دات‌نت محدود به نوع خاصی از برنامه‌ها نیست، از این چارچوب می‌توان برای تولید برنامه‌های تحت ویندوز، تحت وب،…

 • پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی (کاربرد مدیریت بر مبنای فعالیت در مؤسسات خدماتی)

  پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,دانلود کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,نکات کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی…

 • فایل اکسل فهرست بهاي سدسازی 1395

  دانلود فایل اکسل فهرست بها,دانلود فایل اکسل فهرست بها 95,دانلود فایل اکسل فهرست بها 95 سدسازی,فایل اکسل فهرست بها,فایل اکسل فهرست بها 95,فایل اکسل فهرست بها 95 سدسازی,فایل اکسل فهرست بها سدسازی دانلود فایل اکسل فهرست بهاي سدسازی 1395 دانلود…

 • پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی درس های تصمیم گیری در مسائل مالی)

  انواع اوراق قرضه,اوراق قر,اوراق قرضه با وثيقه,اوراق قرضه بدون بهره,اوراق قرضه بدون وثيقه,اوراق قرضه تضمين شده,اوراق قرضه درآمدي,اوراق قرضه قابل تبديل,تامين مالي بلند مدت,تامين مالي بلندمدت,مزاياي تامين مالي بلندمدت,معايب تامين مالي بلندمدت دانلود پاورپوینت تأمین مالی بلندمدت (ویژه ارائه کلاسی…