دانلود گزارش کارآموزی شیرآلات فنی

پروژه کارورزی درباره شیرالات فنی,خرید گزارش کار آموزی شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه,دانلود,دانلود رایگان تحقیق درمورد شیرآلات فنی رش,دانلود گزارش کاراموزی شیرآلات فنی,کارآموزی تاسیسات,کارورزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی شیرآلات فنی
دانلود دانلود گزارش کارآموزی شیرآلات فنی

دانلود فایل

گزارش کارآموزی شیرآلات فنی

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارش کارآموزی شیرآلات فنی

فهرست مطالب

نامگذاری‌ واحد تولیدی‌

شرح‌ غیرفنی‌ محصول‌ و کاربردهای‌ آن‌

شرح‌ فنی‌ محصول‌

قیمت‌ محصولات‌

تصمیم‌ بین‌ ساخت‌ یا خرید قطعات‌

مطالعه‌ بازار

پیش‌ بینی‌ مصرف‌

مقدار تولید

سیاست‌ نگهداری‌ موجودی‌

سیستم‌ کدگذاری‌

۲- شماره‌ نقشه‌ها:

۳- شماره‌ قطعه‌ در لیست‌ قطعات‌ محصول‌

۱- شماره‌ نامه‌ها:

نمودار مونتاژ:

پایان‌ گزارش‌ یک‌

جداول‌ مراحل‌ ساخت‌

نمودار فرآیند عملیات‌:

قید و بست‌ها:

تعیین‌ مقدار خرابی‌:

ابزارهای‌ موردنیاز:

میزان‌ تولید اجزاء محصولات‌ به‌ تفکیک‌

تعیین‌ مواد اولیه‌ موردنیاز سالیانه‌:

تعیین‌ تعداد ماشین‌ آلات‌:

برآورد نیروی‌ انسانی‌:

تعیین‌ بخشهای‌ تولیدی‌

کدگذاری‌ ماشین‌ آلات‌:

سیستم‌ کدگذاری‌

کدگذاری‌ مواد اولیه‌:

بخش‌ مونتاژ

تعیین‌ ایستگاههای‌ کاری‌:

روش‌ ضریب‌ موقعیت‌

روش‌ سطر – کد

فضای‌ موردنیاز برای‌ بخش‌ مونتاژ

قسمت‌ دریافت‌

قسمت‌ ارسال‌

قسمت‌ انبار مواد اولیه‌:

نمونه‌ محاسبات‌ جهت‌ نمودار ارسال‌

نمونه‌ محاسبات‌ جهت‌ نمودار تحلیل‌ انبار
(مربوط‌ به‌ مواد اولیه‌)

انبار کالای‌ در جریان‌ ساخت‌

نمونه‌ محاسبات‌ جهت‌ نمودار تحلیل‌ انبار
(مربوط‌ به‌ در جریان‌ساخت‌)

انبار کالای‌ ساخته‌ شده‌

نمونه‌ محاسبات‌ جهت‌ نمودار تحلیل‌ انبار
(مربوط‌ به‌ محصول‌)

کروکی‌ انبار

محاسبات‌ نمودار ارسال‌

نمودار ارتباطات‌ برای‌ بخشهای‌ تولیدی‌:

نمودارهای‌ برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌

نمونه محاسبات‌ جهت‌ نمودار برنامه‌ریزی‌
حمل‌ و نقل‌:

جریان‌ مواد:

نمونه‌ محاسبات‌ جهت‌ جدول‌ اطلاعات‌ تولید:

جدول‌ اطلاعات‌ تولید

نمونه‌ محاسبات‌ جهت‌ نمودار «از – به‌»

جدول‌ از – به‌:

روش‌ حلزونی‌

تعیین‌ ترتیب‌ قرار گرفتن‌ بخشها:

مرتب‌ کردن‌ درصد حجم‌ جریان‌ بین‌ بخشها
به‌ ترتیب‌ نزولی‌:

استقرار بخشها:

ارزیابی‌ و انتخاب‌ استقرار بهینه‌ در روش‌
حلزونی‌:

روش‌ جدول‌ بندی‌ سفر:

ارزیابی‌ اولیه‌ مسئله‌:

بهبود مسئله‌ با تعویض‌ بخشهای‌ F , E:

استقرار بخشها:

تعیین‌ مسافت‌ بین‌ بخشها و ماتریس‌ مسافت‌:

ماتریس‌ مسافت‌ برای‌ استقرار الف‌:

ضرب‌ دو ماتریس‌ مسافت‌ و از – به‌:

تعیین‌ طرح‌ بخشهای‌ تولیدی‌:

ارزیابی‌ و انتخاب‌ استقرار بهینه‌ در روش‌
جدولبندی‌ سفر:

تعداد وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ موردنیاز:

لیست‌ وسایل‌ حمل‌ و نقل‌:

قسمتهای‌ سرویس‌ دهنده‌ به‌ تولید‌

فضاهای‌ موردنیاز اتاِق ابزار:

فضاهای‌ موردنیاز کارگاه‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌

فضاهای‌ موردنیاز تأسیسات‌:

قسمت‌های‌ اداری‌

نمودار سازمانی‌:

شرح‌ وظایف‌

لیست‌ پرسنل‌

جریان‌ اطلاعات‌

استقرار قسمتهای‌ مختلف‌ اداری‌:

فضای‌ موردنیاز هر بخش‌:

لیست‌ وسایل‌ موردنیاز برای‌ قسمتهای‌ سرویس‌
دهنده‌ به‌ پرسنل‌:

قسمت‌های‌ سرویس‌ دهنده‌ به‌ پرسنل‌:

غذاخوری‌:

بهداری‌

دستشویی‌، توالت‌، دوش‌ و غیره‌:

نمازخانه‌:

حفاظت‌ و نگهبانی‌

پارکینگ‌

نهایی‌ کردن‌ طرح‌:

محل‌ کارخانه‌

نامگذاری‌ واحد تولیدی‌

نام‌ واحد تولیدی‌، با توجه‌ به‌ اهمیت‌
عوامل‌ مختلف‌ انتخاب‌ می‌شود. در اینجا نام‌واحد تولیدی‌ را ]سپهر شیر ایران‌[ معرفی‌
می‌نماییم‌. این‌ نام‌ مرکب‌ از سه‌ کلمه‌ «سپهر»،«شیر» و «ایران‌» می‌باشد. کلمه‌
«سپهر» برگرفته‌ از نام‌ انتخابی‌ اعضای‌ گروه‌ می‌باشد.کلمه‌ «شیر» نشان‌ دهنده‌ محصول‌
کارخانه‌ (شیر یکطرفه‌» می‌باشد و هدف‌ از آوردن‌ کلمه‌«ایران‌» در نام‌ واحد تولیدی‌
بر این‌ اساس‌ است‌ که‌ به‌ مسئله‌ خودکفایی‌ و رشد صنعتی‌کشور اهمیت‌ داده‌ شود.

شرح‌ غیرفنی‌ محصول‌ و کاربردهای‌ آن‌

شیر خودکار دستکاهی‌ است‌ که‌ در سر راه‌
تأسیسات‌ آبرسانی‌ قرار می‌گیرد. هدف‌از استفاده‌ این‌ دستگاه‌ این‌ است‌ که‌ جریان‌
داخل‌ لوله‌ها فقط‌ از یک‌ طرف‌ میسر گردد.

مهمترین‌ و اصلی‌ترین‌ کاربرد این‌ دستگاه‌
در محل‌ انشعاب‌ آب‌ از شبکه‌ آبرسانی‌ وبعد از کنتور آب‌ ساختمانها می‌باشد. از دیگر
مواد استفاده‌ این‌ دستگاه‌ می‌توان‌ کاربرد آن‌را در تأسیسات‌ حرارتی‌ مانند آبگرمکن‌
و شوفاژ نام‌ برد. همچنین‌ در ساختمانهایی‌ که‌دارای‌ ارتفاع‌ زیاد هستند به‌ منظور
قطع‌ جریان‌ برگشتی‌ آب‌، از این‌ دستگاه‌ استفاده‌می‌کنند.

نامگذاري‌ واحد توليدي‌

 

نام‌ واحد توليدي‌، با توجه‌ به‌ اهميت‌
عوامل‌ مختلف‌ انتخاب‌ مي‌شود. در اينجا نام‌واحد توليدي‌ را ]سپهر شير ايران‌[ معرفي‌
مي‌نماييم‌. اين‌ نام‌ مركب‌ از سه‌ كلمه‌ «سپهر»،«شير» و «ايران‌» مي‌باشد. كلمه‌
«سپهر» برگرفته‌ از نام‌ انتخابي‌ اعضاي‌ گروه‌ مي‌باشد.كلمه‌ «شير» نشان‌ دهنده‌ محصول‌
كارخانه‌ (شير يكطرفه‌» مي‌باشد و هدف‌ از آوردن‌ كلمه‌«ايران‌» در نام‌ واحد توليدي‌
بر اين‌ اساس‌ است‌ كه‌ به‌ مسئله‌ خودكفايي‌ و رشد صنعتي‌كشور اهميت‌ داده‌ شود.

 

شرح‌ غيرفني‌ محصول‌ و كاربردهاي‌ آن‌

 

شير خودكار دستكاهي‌ است‌ كه‌ در سر راه‌
تأسيسات‌ آبرساني‌ قرار مي‌گيرد. هدف‌از استفاده‌ اين‌ دستگاه‌ اين‌ است‌ كه‌ جريان‌
داخل‌ لوله‌ها فقط‌ از يك‌ طرف‌ ميسر گردد.

 

مهمترين‌ و اصلي‌ترين‌ كاربرد اين‌ دستگاه‌
در محل‌ انشعاب‌ آب‌ از شبكه‌ آبرساني‌ وبعد از كنتور آب‌ ساختمانها مي‌باشد. از ديگر
مواد استفاده‌ اين‌ دستگاه‌ مي‌توان‌ كاربرد آن‌را در تأسيسات‌ حرارتي‌ مانند آبگرمكن‌
و شوفاژ نام‌ برد. همچنين‌ در ساختمانهايي‌ كه‌داراي‌ ارتفاع‌ زياد هستند به‌ منظور
قطع‌ جريان‌ برگشتي‌ آب‌، از اين‌ دستگاه‌ استفاده‌مي‌كنند.

 

شير خودكار در اندازه‌هاي‌ مختلف‌ ساخته‌
مي‌شود كه‌ بستگي‌ به‌ محل‌ مورداستفاده‌ آن‌ دارد.

 

شرح‌ فني‌ محصول‌

 

شير خودكار داراي‌ 5 قطعه‌ مي‌باشد كه‌
در زير شرح‌ مختصري‌ بر هريك‌ از قطعات‌آمده‌ است‌.

 

1) بدنه‌ اصلي‌: بدنه‌ اصلي‌ شير خودكار
به‌ وسيله‌ فرآيند ريخته‌گري‌ ساخته‌ مي‌شودو سپس‌ جهت‌ تكميل‌ آن‌ عمليات‌ ماشينكاري‌
روي‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. جنس‌ بدنه‌ از آلياژرايج‌ شيرآلات‌ مي‌باشد و به‌ جهت‌ اينكه‌
اين‌ قسمت‌ تحت‌ فشار آب‌ قرار مي‌گيرد بايد درساخت‌ آن‌ دقت‌ بيشتري‌ مبذول‌ داشت‌
تا از ايجاد ترك‌ در ان‌ جلوگيري‌ شود.

 

لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ آلياژ رايج‌ شيرآلات‌
از 85% مس‌، 5% روي‌، 5% قلع‌ و 5% سرب‌(معروف‌ به‌ 5، 5، 5) تشكيل‌ شده‌ است‌.

 

2) پولك‌: فرآيند ساخت‌ اين‌ قطعه‌ نيز
ريخته‌گري‌ مي‌باشد و عمليات‌ ماشينكاري‌جهت‌ تكميل‌ آن‌ موردنياز است‌. جنس‌ پولك‌
از آلياژ شيرآلات‌ مي‌باشد.

 

3) درپوش‌: اين‌ قطعه‌ به‌ روش‌ Forgingساخته‌ مي‌شود و سپس‌ ماشينكاري‌مي‌شود.
جنس‌ اين‌ قطعه‌ از برنج‌ مي‌باشد.

 

4) پين‌: اين‌ قطعه‌ جهت‌ اتصال‌ پولك‌
بخ‌ بدنه‌ بكار مي‌رود. جنس‌ اين‌ قطعه‌ از برنج‌مي‌باشد.

 

5) پيچ‌: به‌ منظور ثابت‌ نگه‌ داشتن‌ پين‌
در جاي‌ خود از پيچ‌ استفاده‌ مي‌شود. جنس‌پيچ‌ از برنج‌ مي‌باشد.

 

سيستم‌ كار دستگاه‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌
كه‌ عمل‌ قطع‌ جريان‌ به‌ كمك‌ پولك‌ انجام‌مي‌گيرد.

 

پولك‌ حول‌ پيني‌ كه‌ بر روي‌ بدنه‌ اصلي‌
سوار شده‌ است‌ مي‌چرخد عاملي‌ كه‌ باعث‌مي‌شود پولك‌ بطرف‌ دريچه‌اي‌ كه‌ روي‌ بدنه‌
تعبيه‌ شده‌ حركت‌ كند ناشي‌ از نيروي‌ وزن‌پولك‌ و فشار آب‌ برگشتي‌ مي‌باشد. به‌
منظور آب‌ بندي‌ كامل‌ شير خودكار لازم‌ است‌ برروي‌ سطوحي‌ كه‌ براي‌ قطع‌ جريان‌
بر روي‌ هم‌ قرار مي‌گيرند عمليات‌ ماشينكاري‌ با دقت‌كافي‌ انجام‌ گيرد. سايزهاي‌
مختلف‌ اين‌ دستگاه‌ در اين‌ واحد توليدي‌ “2/1 و “4/3 و “2 مي‌باشدو
سيستم‌ كار همگي‌ مشابه‌ يكديگر هستند. براي‌ آب‌ بندي‌ درپوش‌ كه‌ بر روي‌ بدنه‌ بسته‌مي‌شود
از بتونه‌ استفاده‌ مي‌كنند.

قيمت‌ محصولات‌

 

قیمت خرده فروشی

قیمت عمده فروشی

محصول

1900تومان

1550تومان

“2/1

2350تومان

1950تومان

“4/3

10300تومان

9700تومان

“2

 

 

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد و با فرمت

 ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات :

73

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی شیرآلات فنی کارورزی دانلود رایگان تحقیق درمورد شیرآلات فنی رش پروژه کارورزی درباره شیرالات فنی دانلود گزارش کاراموزی شیرآلات فنی خرید گزارش کار آموزی شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه کارآموزی تاسیسات گزارش کارآموزی کارورزی دانلود

 • تحقیق بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر

  پایان نامه پیرامون افسردگي,پروژه افسردگي,تحقیق افسردگي,تحقیق در مورد افسردگي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی افسردگي,دانلود تحقیق افسردگي,مقاله افسردگي تحقیق بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبفصل اول : كليات تحقيق                    …

 • تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش بر نظام حكومتي ساير كشورها

  حكومت‌هاي سلطنتي و جمهوري,مفهوم جمهوريت,نظام جمهوري اسلامي ايران,نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها,ولایت فقیه تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش بر نظام حكومتي ساير كشورها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع جايگاه ولايت فقيه در نظام…

 • تحقیق باکتری ها و ویروس ها

  انواع باکتری,باکتری,پروکاریوت,زیست شناسی,ویروس تحقیق باکتری ها و ویروس ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع باکتری ها  و ویروس ها،در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه تفاوت یوکاریوتها با باکتریها مشخصات سلول باکتری طبقه بندی باکتریها باکتریهای پست و...   باکتری ویروس…

 • تحقیق کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا

  پایان نامه پیرامون کنترل جمعیت,پروژه کنترل جمعیت,تحقیق در مورد کنترل جمعیت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی کنترل جمعیت,تحقیق کنترل جمعیت,دانلود تحقیق کنترل جمعیت,مقاله کنترل جمعیت,نرخ رشد,نهاد خانواده دانلود تحقیق کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد کنترل جمعیت و…

 • تحقیق ريشه‌ ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت و کشور اسرائيل

  پروژه علل پيدايش تفکر صهيونيسم,تحقیق در مورد علل پيدايش تفکر صهيونيسم,دانلود تحقیق علل پيدايش تفکر صهيونيسم,دانلود رایگان تحقیق علل پيدايش تفکر صهيونيسم,علل پيدايش تفکر صهيونيسم,مقاله در مورد علل پيداي,مقاله علل پيدايش تفکر صهيونيسم تحقیق ريشه‌ ها و علل پيدايش تفکر…

 • تحقیق هفت وادی

  پایان نامه با موضوع هفت وادی,پایان نامه در مورد هفت وادی,پایان نامه هفت وادی,پروژه هفت وادی,تحقیق با موضوع هفت وادی,تحقیق در مورد هفت وادی,تحقیق هفت وادی,مقاله در مورد هفت وادی,مقاله هفت وادی,هفت وادی,هفت وادی بهاالله,هفت وادی عشق دانلود تحقیق هفت…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع بازارهای کارا

  خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه…

 • مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

  پایان نامه پیرامون مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران,پایان نامه رشته حقوق,تحقیق پیرامون مسئوليت مدني,تحقیق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي,دانلود تحقیق مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري دانلود مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري دانلود…

 • پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق

  اسلاید,پاورپوینت,خلاق,ساختار,علمی,کار دانلود پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق دانلود فایل پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق در 16 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت ساختار علمی کار خلاق اسلاید

 • تحقيق تاریخ ادبیات

  اصول ادبیات,پیدایش ادبیات,تاريخ ادبيات,تاريخچه تاريخ ادبيات,تحقيق رشته ادبيات,تحقیق پیرامون ادبیات,دانلود تحقيق ادبيات,كار تحقيقي ادبيات,مفاهیم ادبیات دانلود تحقيق تاریخ ادبیات دانلود فایل بخشی از متن:ابتدای مرحله انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه و کلام دانست و با همین وسیله بود که…